Vertalen

Juridisch

Deze vertalingen worden toevertrouwd aan gespecialiseerde professionals. Hierna enkele voorbeelden:

Beëdigde vertalingen (geboorte- en huwelijkscertificaten, testamenten, rijbewijzen, …)
Aan- en verkoopakten
Vonnissen
Immigratiedocumenten

Een bestek aanvragen

Medisch en wetenschappelijk

Dit is heel gespecialiseerd, zowel voor wat betreft de technische termen als de regelgeving ter zake. Deze vertalingen dienen conform te zijn en ook de intellectuele rechten te respecteren.

Medische en wetenschappelijke artikelen
Patenten
Powerpoint presentaties voor technische vergaderingen
Medische gegevens en dossiers van patiënten, etc.

Een bestek aanvragen

Financieel

Alle soorten documenten – audits, jaarverslagen, businessplannen, etc.

Financiële verslagen
Audit verslagen
Bankanalyses
Gespecialiseerde pers
Notulen van Algemene Vergaderingen of gewone vergaderingen
Thematische conferentiedocumenten, etc.

Een bestek aanvragen

Handel en marketing

Leaflets
Posters
Brochures of pamfletten
Tijdschriften, etc.

Een bestek aanvragen

ICT en Websites

Dit dekt alle gegevens op een website die taalgebonden zijn. Dit zijn creatieve teksten maar ook specifieke computerterminologie, zoals:

Professionele internetsites die zich richten op product- en service marketing
Artikelen voor blogs en persmededelingen
Video’s en webcasting

Een bestek aanvragen

Onze diensten

wij genieten een internationale reputatie, onze diensten zijn betrouwbaar,

snel en performant, net zoals onze klanten en onze nationale en internationale partners

Wij begeleiden u zoals het hoort, met een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Wij bieden een brede dienstverlening van tolken, vertalen, medisch toerisme tot het organiseren van events en zelfs een internationale limousine service.

Een bestek aanvragen